Syndrom Cauda equina

                  Syndrom Cauda equina je onemocnění, které se projevuje hlavně bolestí zad. Toto onemocnění velmi často provází neurologické deficity různého charakteru. S onemocněním se setkáme převážně u starších psů a to …

Atlantoaxiální luxace

                   S onemocněním atlantoaxiální luxace se setkáme nejčastěji u malých a toy plemen psů. Následkem traumatické události (autonehoda, pád, poranění) se ale toto onemocnění může vyskytnout u každého psa. Jedná se o …

Woblerův syndrom

                    S Woblerovým syndromem se můžeme setkat také pod názvem cervikální spondylomyelopatie. Jedná se o poruchu, kterou způsobuje abnormální vývoj krčních obratlů. Následkem toho dojde ke stlačení míchy a projevu typických …