Fyzikální metody fyzioterapie

Hydroterapie

Hydroterapie je léčebná metoda, která využívá fyzikálních účinků vody. Jednat se může o plavání nebo chůzi na běžeckém páse pod vodou. I přesto, že se může jednat a první pohled o velmi jednoduchou metodu, opak je pravdou. Pokud je hydroterapie aplikována nesprávným způsobem nebo na nevhodného pacienta, může dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Zároveň je zapotřebí brát velký zřetel na dobu aplikace hydroterapie, protože se jedná o velice fyzicky náročnou aktivitu.

Terapie ve vodě využívá všech vlastností vody – vztlaku, hydrostatického tlaku i odporu. Díky vztlaku je tělo ve vodě lehčí než na souši – pro psa je proto pohyb jednodušší i v případě, že má fyzické omezení. Hydrostatický tlak působí na tělo tak, že dochází k lepšímu proudění krve a lymfy.

Hydroterapie je prospěšnou metodou u psů, kteří jsou obézní, trpí osteoartrózou nebo jsou po ortopedickém či neurologickém zákroku. Jedná se o ideální metodu také u sportovních psů, chůze ve vodě totiž výrazným způsobem ovlivňuje kondici psa. Hydroterapii ocení ale také psí senioři, psi trpící bolestí nebo omezenou pohyblivostí. Vždy je ale zapotřebí k danému pacientovi přistupovat individuálně a s ohledem na jeho konkrétní diagnózu.

Stejně jako ostatní metody, i hydroterapie má své kontraindikace. Do vody tedy rozhodně nepatří zvíře apatické, v šoku nebo zvíře krvácející. Nejedná se o vhodnou metodu pro psa se zvýšenou tělesnou teplotou, infekcí nebo nezhojenou ránou. Zvýšenou opatrnost musí terapeut dát i v případě, že pes trpí srdečním nebo respiračním onemocněním.

Magnetoterapie

Magnetoterapie podporuje chemické a fyzikální procesy na úrovni buněčné membrány. Tato léčebná metoda vyvolává pocit tepla nebo mírného brnění. Často se využívá také jako analgetikum, a to v případě chronické bolesti. Pomocí magnetoterapie zvyšujeme cirkulaci látek v těle a tím dochází nejen k uvolňování kyslíku do tkání, ale také k podpoře oběhu. Magnetoterapie slouží k redukci křečí v těle a urychluje hojení ran. Díky jejímu působení také dochází k redukci otoků.

Její využití je možné ve sportovní fyzioterapii, preventivní magnetoterapie podporuje regeneraci a zlepšuje nejen kondici psa, ale také jeho výkonnost. I přesto, že aplikace magnetoterapie není nijak složitá, je u této metody důležitá správně nastavená frekvence používání. Aby byla účinná, je zapotřebí dopřát jí čas. Frekvence se stanovuje na základě zdravotního problému, je ale možné, že se nevyhneme nutnosti aplikovat na pacienta magnetoterapii vícekrát denně po dobu týdne.

Většina rehabilitačních středisek nabízí zapůjčení přístroje domů, je tedy možné přístroj umístit do pelechu zvířete a on na něm může v klidu odpočívat. Zapnutý stroj totiž nevydává žádné zvuky ani nemá světelné efekty, Vaše zvíře tedy nebude během spánku rušeno a zároveň může probíhat jeho hojení. Jako každá jiná metoda i tato má své kontraindikace, při kterých by se neměla používat. Mezi ty nejzávažnější se řadí infekce, nádorovité onemocnění, přítomnost kardiostimulátoru v těle pacienta, gravidita, psychické poruchy nebo krvácivé stavy. Vždy je proto zapotřebí stav Vašeho domácího mazlíčka konzultovat s odborníkem, který nejen stanoví, jestli je vhodné magnetoterapii použít, ale také Vám zvolí správnou frekvenci použití a doplní magnetoterapii dalšími technikami, aby léčba pacienta byla komplexní.

Elektroterapie 

Elektrická stimulace se využívá v léčbě ortopedických i neurologických onemocnění, a to hlavně v případě, kdy onemocnění způsobuje nejen bolest, ale hlavně svalovou atrofii. Tato metoda využívá nízkofrekvenčních střídavých proudů, díky kterým dochází ke stimulaci nervů a následné svalové kontrakci. Dalšími účinky této metody je zvýšení průtoku krve, snížení tonu svalových vláken a stimulace uvolňování endorfinu v těle pacienta.

Pro dosažení optimálních výsledků je zapotřebí nejen správné umístění používaných elektrod, ale také správně zvolené trvání a frekvence léčby. V rehabilitaci rozlišujeme elektroterapii neuromuskulární (NMES), transkutánní (TENS) a elektrostimulaci svalů (EMS). Neuromuskulární elektrická stimulace se využívá k reedukaci svalů, prevenci svalové atrofie a zvýšení pohybu v jednotlivých kloubech. Cílený sval nebo tkáň stimulujeme pomocí nervu. Výrazným způsobem také redukuje bolest a pomáhá urychlit hojení tkání. Transkutánní je používána převážně k léčbě bolesti. Pomocí EMS stimulujeme přímo denervovaný sval, a to prostřednictvím jeho svalových vláken.

Jedná se o velice účinnou metodu v případě zvládání bolesti. Také slouží jako nervová regenerace po operaci, urychluje hojení zlomenin, je využívána jako prevence svalových atrofií a napětí, zvyšuje pohyblivost kloubů a snižuje riziko vzniku kloubních kontraktur. Mezi kontraindikace této metody se řadí zánět, nádorové onemocnění, infekční choroba, přítomnost kardiostimulátoru v těle, zvíře se záchvatovým onemocněním nebo gravidita. Elektrostimulace by neměla být aplikována v oblasti krční dutiny a vyhnout bychom se měli také oblasti s podrážděnou nebo poškozenou kůží. 

Laserová terapie

V případě terapie laserem se jedná o uměle orientovaný zdroj záření, který proniká do těla a vede k fyziologickým změnám. Světelná energie laseru je tělem absorbována a díky ní dochází k regeneraci nervových vláken, zvýšení přísunu krve do ošetřované oblasti a snížení bolesti kloubů. Pomocí laseru lze také stimulovat specifické akupunkturní body nebo ošetřit body spoušťové. Při aplikaci laserové terapie musíme být opatrní – je zapotřebí mít nasazené ochranné brýle a mít na paměti to, že tmavá srst pohltí více energie než světlá.

Terapeutický laser má biostimulační, analgetické a protizánětlivé účinky, a proto se využívá k léčbě ran a granulomů. Působí ale také na hluboko uložené tkáně, své využití tedy najde i v případě léčby chronické bolesti, kloubních onemocnění nebo během léčby vazů a šlach. Používat by se neměla v případě, že pacient trpí epilepsií, má nádorové onemocnění nebo implantáty.

Termoterapie

Metoda termoterapie využívá fyzických látek nebo prostředků k zahřívání nebo chlazení těla. Jedná se o jednu z nejčastěji vyhledávaných a používaných metod, a to hlavně proto, že nevyžaduje žádné speciální vybavení.

První možností je léčba teplem neboli termoterapie. Teplo podporuje průtok krve v ošetřované oblasti a díky tomu dokáže zmírnit bolest a navodit svalovou relaxaci. Jedná se o metodu, kterou je vhodné kombinovat s protahováním. Teplota tkání rychle klesá, pokud tedy chceme aplikovat cvičení, je potřeba k němu přistoupit bezprostředně po aplikaci tepelné terapie. K dosažení terapeutického účinku stačí, aby teplota ošetřovaných tkání byla zvýšena o 3 stupně Celsia. Aby metoda byla bezpečná, zvýšení teploty by nikdy nemělo překročit hranici 45 stupňů. Tepelná terapie je vhodná při chronických onemocněních, ale využívá se také pro zahřátí těla před cvičením nebo masáží. Mezi její kontraindikace patří akutní zánět, krvácivé stavy, krevní sraženiny, nádory nebo otevřené rány. Pro aplikaci můžeme využít speciálních horkých balíčků, infračervených lamp nebo vody. Tepelné zábaly se hodí hlavně na malé oblasti, na ošetření velkých oblastí je vhodné sáhnout po infračervených lampách. Doba trvání by neměla přesáhnout 20 minut a opakovat ji můžeme několikrát denně. I v tomto případě je samozřejmě vhodné stav pacienta konzultovat s odborníkem a terapii sestavit na míru jeho zdravotnímu problému.

Opakem termoterapie je kryoterapie, která využívá chladu. Díky němu dochází ke snížení průtoku krve tělem, pomalejšímu vedení impulzů a zmírnění svalových křečí. Výrazně také omezuje zánět a otok. Indikací pro kryoterapii je úleva od bolesti bezprostředně po operaci, aplikace při traumatu nebo artritidě. Výrazně může také omezit vznik zánětu po cvičení. Používat by se neměla v případě přecitlivělosti na chlad, problémech s oběhem nebo v blízkosti otevřených ran. Ke kryoterapii využíváme buď samotný led nebo speciální studené balíčky. Vždy je zapotřebí zdroj chladu zabalit do ručníku nebo jiné látky, nikdy jej nepokládáme přímo na tělesnou tkáň. Délka aplikace se pohybuje v rozmezí 15 až 25 minut, frekvence závisí na typu onemocnění. I v tomto případě je zapotřebí vhodnost léčby konzultovat s odborníkem.

Rázová vlna (ESWT)

Jedná se o metodu fyzikální terapie, která není v ČR příliš využívána, spíše se s ní setkáme v zahraničí. Rázové vlny jsou mechanické vlny, pro které je charakteristický velmi ostrý a rychlý nárůst tlaku. Tyto vlny jsou aplikovány přímo do tkání, a to pomocí spojovacího média, kterým je například ultrazvukový gel. Rázová vlna přináší tělu analgetický účinek a tím i následné zvýšení pohyblivosti pacienta. Její aplikace se doporučuje hlavně při onemocnění kloubů, aplikovat by se naopak neměla v případě, že je pacient krátce po operaci, má v těle přítomné implantáty, probíhá u něho akutní zánět nebo se jedná o mladé zvíře, u kterého ještě není plně dokončen skeletální vývoj.

Follow Us On