Rehabilitace x Fyzioterapie

                   Rehabilitace je považována za medicínský obor, který je propojen s řadou dalších odvětví. Jedná se o návratnou péči, která má pacienta zařadit zpět do běžného života. Následuje obvykle po nějakém úrazu nebo prodělané nemoci. Metody, které se v rehabilitaci běžně využívají, mají za cíl zlepšit stav pohybového aparátu, zmírnit bolest pacienta a snížit únavu jeho svalů. Samotný obor rehabilitace poté můžeme dělit na několik specializací, jednou z nich je právě fyzioterapie.

Rehabilitace je (dle definice OSN) proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň funkcí a poskytnout jim prostředky pro změnu jejich života k dosažení vyšší úrovně nezávislosti. Rehabilitace může zahrnovat opatření pro zajištění a obnovu funkcí nebo opatření kompenzující ztrátu nebo absenci funkce nebo funkční omezení.

http://www.aurcr.cz/ucelena-rehabilitace/co-to-je-ucelena-rehabilitace/

                   Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Jedná se o metodu, která využívá k léčbě převážně přírodní síly a různé formy energie. Můžeme ji rozdělit na tělesné cvičení a léčbu pomocí fyzikálních prostředků.

Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Již profesor Lewit říkal: „…když léčíme tam, kde to bolí, jsme ztraceni“. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené.

https://www.levitas.cz/o-nas/co-je-fyzioterapie/