Důvod je velmi jednoduchý. Veterinární fyzioterapie je poměrně mladý, ale aktuálně velice rychle se rozvíjející obor ve veterinární péči. Začíná být stále více a více vyhledáván majiteli domácích mazlíčků, ale také doporučován ze stran veterinárních lékařů. Bohužel ruku v ruce s tímto rozvojem jde také to, že se do odborné manipulace se zvířaty pouští i lidé, kteří k tomu nemají dostatečné vzdělání ani zkušenosti. A právě proto jsme zde my.

Veterinární fyzioterapie je velmi komplexní obor a je zapotřebí se v něm neustále vzdělávat. Možností terapií je několik a zahrnují jak manuální, tak fyzikální metody. Komplexně vzdělaný fyzioterapeut má vědomosti nejen z oblasti anatomie zvířat, ale také zná jednotlivé metody a ví jejich indikace i kontraindikace. Jedině tak je možné pacientovi poskytnout komplexní péči.

K databázi těchto terapeutů slouží naše mapa. A to hlavně proto, aby každý majitel měl jistotu, že jeho zvíře se dostane do rukou odborníka. Předtím, než je terapeut na mapu umístěn, musí prokázat svoji odbornost.