Syndrom Cauda equina

                  Syndrom Cauda equina je onemocnění, které se projevuje hlavně bolestí zad. Toto onemocnění velmi často provází neurologické deficity různého charakteru. S onemocněním se setkáme převážně u starších psů a to hlavně středních a velkých plemen, nejčastěji se jedná o Německého ovčáka.


                 Onemocnění je neurologického charakteru, jeho projevy jsou zpočátku velmi nenápadné. Řadí se mezi ně bolestivost zadní části páteře, obzvláště okolí ocasu. Postupem času můžeme pozorovat úbytek svaloviny na pánevních končetinách, sníženou pohyblivost ocasu anebo škrtání pánevních končetin o zem při pohybu psa. Psi s tímto onemocněním budou mít problémy s chůzí do schodu, budou si obtížně a neochotně sedat a mohou mít problémy s inkontinencí. Velmi často u nich dochází také k okusování ocasu. Pes, který tímto onemocněním trpí, má také specifické držení těla, kterým si ulevuje od bolesti.


                 Pro potvrzení této diagnózy se využívá rentgenologického vyšetření, myelografie nebo MRI. Na základě nálezu se přistupuje k terapii, ta může být konzervativní nebo chirurgická. V případě konzervativního řešení je zapotřebí dodržení striktního klidového režimu, ten nastává i po operaci.


                 Jedná se o diagnózu, u které se Vám pomoc veterinárního fyzioterapeuta bude rozhodně hodit. Nejen proto, že s Vámi může důkladně probrat klidový režim a podpůrné prostředky léčby, ale i proto, že se může věnovat problémům pohybového aparátu psa, které právě klidový režim ovlivňuje. Jedná se například o udržení délky svalů nebo svalového tonu, práce s klouby a mnoho dalšího. Pravidelná péče o pohybový aparát v tomto případě zvyšuje šance psa na uzdravení a snižuje riziko navrácení příznaků onemocnění a s tím spojené bolestivosti. V případě chirurgického řešení fyzioterapeut pomůže nejen s péčí o pooperační ránu, ale také s rychlejším navrácením pacienta do běžného života (což je vzhledem k vyššímu věku pacientů s touto diagnózou žádoucí) a s obnovením pohybu. Při léčbě tohoto onemocnění terapeuté často sahají po fyzikálních pomůckách jako je terapeutický laser nebo hydroterapie.