Woblerův syndrom

                    S Woblerovým syndromem se můžeme setkat také pod názvem cervikální spondylomyelopatie. Jedná se o poruchu, kterou způsobuje abnormální vývoj krčních obratlů. Následkem toho dojde ke stlačení míchy a projevu typických neurologických příznaků. Onemocnění postihuje převážně velká plemena ve věku kolem 8 let a plemena obří ve věku kolem 2 -3 let. Vyskytnout se ale může i u jiných plemen a v jiném věkovém období.

                    Příznaky onemocnění se mohou objevit náhle, nebo se postupně vyvíjet. U postiženého zvířete můžeme zaznamenat bolestivost v krku, slabost pánevních končetin, poruchy koordinace nebo ochrnutí. Pohybové problémy jsou nejvíce zřetelné během pomalé chůze, pokud se zvíře pohybuje v klusu, mohou být velmi nevýrazné.

                    U tohoto onemocnění není na co čekat a je zapotřebí vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Pro diagnostiku je zapotřebí specialista na obor neurologie, nebuďte tedy překvapení, že vás váš veterinární lékař odešle na specializované veterinánrí pracoviště. Tam provedou důkladnou diagnostiku, během které se neobejde bez specializovaného vyšetření. Rentgenové snímky nejsou příliš průkazné, je zapotřebí podstoupit myelografii nebo CT nebo MRI. Ve většině případů se přistupuje k chirurgickému zákroku, ojediněle je možná i konzervativní terapie.


                    Pravidelná a včasná fyzioterapie má velký vliv na zotavení pacienta s tímto onemocněním. Je stanovena podle toho, jak závažné jsou neurologické příznaky. Terapeut v léčbě využívá nejen manuální a fyzikální techniky, ale také pohybovou terapii. Bude se s vámi a vaším zvířetem věnovat nejen pasivnímu, ale i aktivnímu svičení, také nácviku koordica, propriocepce a senzomotorickému cvičení. Vzhledem k tomu, že onemocnění postihuje převážně velká plemena, rehabilitace je velmi náročná a může se časově protáhnout na dobu několika měsíců.


Přehled odborné literatury