Ruptura kraniálního zkříženého vazu

                    Ruptura kraniálního zkříženého vazu je jedním z nejběžnějších ortopedických stavů. Většinou se jedná o pomalou degeneraci tohoto vazu, onemocnění ale může mít i akutní příčinu a objevit se náhle. Toto onemocnění postihuje psí sportovce, ale i ostatní. Kolenní vaz je díky anatomii kolene nepřetržitě zatěžován, postupem času tak může dojít k jeho opotřebení. Onemocnění je často spojeno také s vyšším věkem nebo hmotností pacienta. Velmi často se toto onemocnění projeví postupně na obou pánevních končetinách.


                    Nejčastějším projevem onemocnění je náhlé kulhání. K tomu se pes uchyluje ve chvíli, kdy dojde k prasknutí vazu. Pes danou končetinu výrazným způsobem odlehčuje a odmítá na ni došlápnout. U akutního poranění můžeme pozorovat otok postiženého kloubu a jeho bolest. Během sedání bude pes končetinu nápadným způsobem vytáčet pryč od těla. Výrazné je také cvakání, které je slyšitelné během ohybu kolene. Pokud u svého psa tyto příznaky pozorujete, není na co čekat a je zapotřebí vyhledat veterinárního lékaře – ideálně ortopeda.


                    Veterinární lékař provede specifický test, aby zjistil, jestli je kloub stabilní nebo nikoliv – zásuvkový test, tibiální tahový test. Pozitivita tohoto testu potvrzuje porušení vazu. Pokud tuto diagnózu veterinární lékař potvrdí, bude Vašeho psa čekat operace (více možností – preference dle veterinárního lékaře)


                    Pomoc veterinárního fyzioterapeuta je vhodné vyhledat už ve chvíli, kdy máte od veterinárního lékaře potvrzenou diagnózu. K operaci se může přistoupit ihned, mnohdy je ale zapotřebí pár týdnů počkat (čekací doba dle jednotlivé veterinární kliniky). Veterinární fyzioterapeut si před operací může udělat obrázek o svalové kondici psa a připravit jej na následnou manipulaci. Poskytne Vám důležité informace o tom, jak bude pravděpodobně následná rehabilitace probíhat, ale také jak se bezprostředně po operaci můžete o postižený kloub starat a pejskovi tak ulevit.


                    Po operaci následuje dlouhý klidový režim (cca 6-8 týdnů), kdy bude potřeba kontrolovat aktivitu psa a nadměrně ho nezatěžovat. Rehabilitace pomáhá s rychlejším návratem psa do normálního režimu, rovnoměrným osvalením pánevních končetin, ale také se zachováním plného rozsahu pohybu postiženého kloubu. Veterinární fyzioterapeut Vám pomůže zvládnout klidový režim, ale také Vám vysvětlí, jakým pohybům a aktivitám je zapotřebí se vyhnout, aby kloub nebyl zbytečně přetěžován a nedošlo tak k dalšímu poškození.


Přehled odborné literatury