Zlomeniny pánve

                   I přesto, že samotný název této diagnózy zní velmi děsivě, jedná ve veterinární praxi o poměrně častý druh zlomeniny. Ve většině případů jde s tímto úrazem ruku v ruce trauma míchy nebo okolních nervů, proto je při léčbě potřebný nejen zásah veterinárního lékaře, ale právě i veterinárního fyzioterapeuta. Spolu s poraněním pánve také velmi často dochází k poranění pánevních končetin.


                   Diagnostika se zde ve velké míře opírá o kvalitní a důkladné neurologické vyšetření. Samotná zlomenina je prokazatelná pomocí rentgenových snímků, neurologické vyšetření je ale zapotřebí pro kontrolu okolních nervů. Vzhledem k tomu, že poranění pánve je ve většině případů velmi komplikované zranění, které zahrnuje více zlomenin, pacient se nevyhne chirurgickému zákroku. V některých případech lze ale i zlomeniny v oblasti pánve řešit konzervativně.


                   U psa k tomuto zranění většinou dojde vlivem traumatu, příznaky tedy pozorujeme ihned, nejedná se o dlouhotrvající poranění. Pes vykazuje vysoké známky bolesti a nepohodlí, může docházet k problémům s pohybem a v okolí pánve je pozorován otok. Je zapotřebí bezprostředně po úrazu vyhledat pomoc veterinárního lékaře. K samotné operaci se pak přistupuje co nejdříve po zranění, ideálně do 7 – 10 dnů. V závislosti na velikosti pacienta se volí vhodný materiál pro opravu zlomeniny, často se jedná o šrouby, destičky nebo dráty.


                   Operace málokdy dokáže navrátit původní funkčnost končetiny, téměř ve všech případech u pacientů dochází k rozvoji artrotických změn, které mohou psovi způsobovat nejen pohybové problémy, ale i značnou bolest. Právě tu je schopen veterinární fyzioterapeut včasným zásahem a pravidelnou péčí ve velké míře redukovat.  K fyzioterapii je ideální přistoupit ihned po operaci. Jakmile je to možné, je vodné do terapie zařadit nejen pohybové cvičení, ale také hydroterapii nebo další fyzikální modality.


Přehled odborné literatury