Tetanus

                   Tetanus je smrtelné onemocnění, které může postihovat i domácí zvířata. Původcem tohoto onemocnění je bakterie Clostridium tetani, která produkuje toxin ovlivňující nervovou a svalovou soustavu napadeného živočicha. Onemocnění postihuje teplokrevné živočichy, pes a kočka jsou vůči této infekci méně citliví, přesto i u nich se onemocnění může vyskytnout. Mnohem více náchylnými živočichy jsou člověk, kůň nebo ovce.


                   U psů se s tímto onemocněním nejčastěji setkáme u štěnat a to v době, kdy dochází k jejich přezubování. Mezi hlavní příznaky onemocnění se řadí tuhnutí svalů, které vede k toporné chůze až k ochrnutí. Hlavní příznak je možné pozorovat a hlavě psa, koukty úst bude mít nápadně stažené a dojde k vystoupnutí třetího víčka na očích. Také uši změní svoji polohu, pes je bude mít v křeči a nesené vysoko na hlavě. Vzhledem k obrně žvýkacích svalů je možné pozorovat také pevně sevřenou čelist. Pes bude mít velké problémy s polykáním a bude nadměrně slinit.


                   Pokud není onemocnění včas diagnostikováno, nemoc postupuje celým organismem postiženého jedince. Ochrnutí nakonec postihne i dýchací svaly a pes umírá. Diagnóza onemocnění se provádí na základě typických příznaků, na její potvrzení neexistují specifické testy. Existuje ovšem sérum, které je schopné si s nemocí poradit. Kromě toho veterinární lékař aplikuje pacientovi antibiotika, ošetří místo infekce a může podat i léky na tlumení křečí.


                   Prognóza tohoto onemocnění velmi záleží na tom, jak moc je tělo pacienta infikováno. Obecně platí, že čím dříve se přistoupí k léčbě, tím vyšší je pravděpodobnost uzdravení. V případě napadení organismu bakterií jsou rozhodující dny, pokud dojde ke vniku bakterie do těla v oblasti hlavy (blíže k mozku), tak dokonce hodiny. Terapie bývá velmi finančně nákladná a její úspěšnost není příliš velká. Proti onemocnění se ale dá očkovat.


                   Při potvrzení tohoto onemocnění čeká infikovaného psa s největší pravděpodobností několikatýdenní hospitalizace na veterinární klinice. Je zapotřebí, aby pes byl co nejvíce v klidu a v temné místnosti, aby nedocházelo ke zbytečnému podráždění nervové soustavy. Výhodou, která může přispět k rychlejšímu uzdravení psa, je přítomnost veterinárního fyzioterapeuta na této klinice. Pes bude potřebovat pravidelně polohovat, veterinární fyzioterapeut se zároveň může starat o kontrolu respiračních funkcí, masírovat postižené svaly psa, ale také zajistit udržení jejich délky a síly. Pokud to zdravotní stav psa dovolí, může se podílet na opětovném nácviku chůze psa a pravidelně s ním cvičit.


Přehled odborné literatury