Vlivem fyziologických procesů jsou starší jedinci nejen náchylní ke vzniku zranění, ale také je pro ně pohyb náročnější a bolestivější než pro jedince mladší. I v tomto případě může vhodná fyzioterapie pomoci. Zvíře nám neřekne, že má se svým tělem problém, musíme si tedy těchto projevů sami všímat. Často se jedná o nepatrné změny v chování, které jsou ale v celkové anamnéze velmi důležité. Můžete pozorovat pomalejší protahování po delším odpočinku, pomalejší vstávání, neochotu chodit do schodů nebo na vyvýšená místa, tendenci vyhledávat teplá a klidná místa a celkově nestabilní a nejistou chůzi. V takových případech má rehabilitace za cíl nejen udržení pohybu a rozsahu jednotlivých částí těla, ale zaměřuje se také na psychický stav daného zvířete. Fyzioterapeutické metody zvládají úspěšně pracovat s atrofovanými svaly, zhoršenou koordinací, ale také s přibývající tělesnou hmotností. U starších jedinců není výjimkou výskyt degenerativních kloubních onemocnění (artróza, spondylóza), v tomto případě je fyzioterapie nezbytnou součástí v péči – zabránit tomuto rozvoji sice nedovede, ale pravidelnou péčí je možné rozvoj „držet pod kontrolou“, omezit bolest pacienta a zajistit mu plnohodnotný pohyb a delší život.  

Na co se rehabilitace seniorů zaměřuje
  • zachování rozsahu pohybu jednotlivých kloubů (manuální techniky, cvičení, hydroterapie)
  • udržení svalové síly, prevence atrofie (cvičení, hydroterapie)
  • omezení bolestivosti (manuální a fyzikální metody)
  • konzultace vhodné stravy, doplňků (chondroprotektiva, dietní krmivo)
  • kontrola tělesné hmotnosti (omezený pohyb, fyziologické změny v těle = sklon nabírat na hmotnosti)
  • doporučení asistenčních pomůcek (vozík, boty, závěs, postroj)
  • přizpůsobení domácího prostředí (vyvýšené misky, kluzké podlahy a povrchy, chůze do schodů)