Sportovní fyzioterapie je odvětví veterinární fyzioterapie, kde se mnohem více než jinde cení právě zkušenosti. Problém totiž velmi často nastává v tom, že veterinární lékař zvíře shledává zcela zdravé – a přesto tomu tak není. Často jsou u těchto jedinců viděny změny v jejich výkonu nebo drobné pohybové problémy, kterých si všimne jen pozorný majitel psa. A právě zde nastupuje na scénu veterinární fyzioterapeut, který začne hledat příčinu.

                   Tak jako se rozvíjejí sportovní odvětví, kterým se můžeme se svým psem věnovat, rozvíjejí se také nároky, které jsou na zvířata kladeny. A to jde ruku v ruce nejen s úrazy, ale také se skrytými omezeními v pohybovém aparátu psa. Majitelé se v současné době mnohem více soustředí na zdraví psa a jeho správné zatěžování. A to je dobře. Do preventivní péče o sportovní jedince by měla patřit také pravidelná kontrola u fyzioterapeuta.

                   Sportovní aktivita, ať je jakákoliv, je bohužel vždy jednostrannou zátěží na pohybový aparát. A to je právě skutečnost, kterou je zapotřebí kompenzovat vhodnou péčí. V tomto případě se nejedná jen o vhodnou výživu, ale také pravidelnou péči o právě přetěžovaný pohybový aparát. Sportovní fyzioterapie je opravdu precizní práce, kde je zapotřebí všímat si i těch nejmenších detailů.Jednotlivá sportovní odvětví: