Agility je sportovní odvětví, ve kterém hraje hlavní roli přesnost a rychlost. Základy tohoto sportu se psy byly položeny v roce 1978 a vychází z koňského parkuru. Psovod se svým psem tvoří tým, jehož úkolem je překonání řady překážek na předem určené trase. Tento sport je vhodný téměř pro každé psí plemeno, velmi oblíbený je ale u majitelů border kolií nebo australských ovčáků.


                   Toto sportovní odvětví je velmi náročné nejen na fyzickou, ale i na psychickou kondici psa. Majitel psa, který se pravidelně věnuje agility, by rozhodně neměl zanedbávat jeho přípravu na tento sportovní výkon. K tomu patří nejen kvalitně provedená rozcvička a docvička, ale také pravidelné kontroly zdravotní stavu psa u veterinárního lékaře, ale i u veterinárního fyzioterapeuta.


                   Díky tomu, že pes během překonávání překážek musí vyvinout opravdu velkou rychlost, je také velmi náchylný na různá zranění. Problém může nastat ve chvíli, kdy je toto zranění ignorováno nebo nezpozorováno. Majitel psa by měl zpozornět v případě, že u něho pozoruje některý z následujících příznaků:

  • snížení rychlosti a celkového výkonu psa
  • neochota při překonávání překážek nebo při vstupu na plac
  • chybné překonání překážky – daleký, blízký doskok
  • kulhání nebo ztuhlost
  • citlivost při doteku

                   Mezi nejvíce problémové oblasti na těle psa u agility patří oblast ramen, ale i oblast bederní páteře a okolí křížové kosti. Poranění můžeme pozorovat také v oblasti zápěstí. Právě ramena a oblast zápěstí psa jsou velmi namáhány během (do)skoků psa. Vlivem častého otáčení hlavy za psovodem během běhu může vznikat napětí také v oblasti krku. Toto napětí může následně ovlivnit i pánev psa a tím celý jeho postoj a celkový pohyb.


Mezi nejčastěji pozorovaná poranění u psů vykonávajících agility se řadí:

  • svalová slabost nebo bolest
  • poranění iliopsoas komplexu
  • ruptura kolenního vazu
  • poranění loketního kloubu
  • nestabilita ramenního kloubu