Canicross je velmi oblíbenou sportovní aktivitou, které se se svými psy věnuje mnoho majitelů. Je to hlavně proto, že tento sport nemusíte provozovat na vrcholové úrovni, ale jen tak. Kromě sedáku, opruženého vodítka a postroje na něj nepotřebujete žádné zvláštní vybavení. Ale i v těchto málo předmětech může být skryto úskalí, které může mít negativní dopad na pohybový aparát psa.


                   Výběr vhodné postroje je totiž při běhu se psem zcela zásadní a to i za předpokladu, že se svým psem běháte rekreačně nebo jen několikrát měsíčně.  První zásadní věcí, kterou můžete přispět k minimálnímu negativnímu dopadu tohoto sportu na tělo psa, je výběr postroje, který je navržen speciálně pro Vaše plemeno a také pro tento sport. Pokud tomu tak není a máme nevhodný postroj, tah, který je během běhu vyvíjen má negativní dopad na krční páteř psa, jeho prsní svaly, ale také pohyb v oblasti ramen.  


                   Důležité je také to, kde pes vedle psovoda běží. Vzhledem k tomu, že pes je neustále spojen se svým majitelem pomocí vodítka, na kterém táhne, vzniká zde tah na jeho těle. V tomto případě je velmi důležitý úhel, ve kterém pes běží, protože má velký dopad na bederní oblast psa. Vlivem nesprávného tahu psa může dojít k:

  • asymetrickému postavení pánve
  • blokády v oblasti páteře (krk, SI kloub)
  • bolest při pohybu (L-S spojení)
  • omezený pohyb (kyčelní kloub)
  • svalová dysbalance
  • vznik nesprávného pohybového stereotypu

                   Dlouhodobý nesprávný tah může u psa vést až k vývoji nesprávného pohybového stereotypu, který se následně projeví na každodenní činnosti psa, jeho pohybu a jeho pohybovém aparátu. V tomto případě je zapotřebí návštěva veterinárního fyzioterapeuta, který stanoví kompenzační cviky, vždy podle konkrétního stavu pohybového aparátu psa. Mnohem lepší je ale těmto problémům předcházet, důkladně volit vybavení pro sport využívané (i při občasném běhu) a preventivně navštěvovat odborníka, který vždy zhodnotí aktuální tělesný stav psa.