Docvička neboli zchlazení psa po výkonu


                   Stejně, jako je důležité zahřátí psa před výkonem, je důležité i jeho uvolnění po něm. To by mělo optimálně trvat kolem 10 – 15 minut a jeho cílem je postupné zklidnění psa. Pokud psa po jeho výkonu nenaučíme se zklidnit a neuvolníme jej, může to mít negativní dopad na jeho psychickou kondici.


                   Cílem docvičky je postupné snížení aktivity a tím i tělesných systému psa. Začínáme ji klidnou chůzí, během které by mělo dojít ke snížení dechové i tepové frekvence. Po vychození je dobré zařadit lehké pohybové cvičení, během kterého si zopakujeme cviky z rozcvičky, ale tempo jejich provedení je pomalejší a opakujeme je v menším počtu. Poté by měl následovat pasivní strečink, tedy protahování, které aplikuje člověk na zahřátých svalech psa. Díky tomu zabráníme ztuhnutí svalů a vzniku nepříjemných bolestivých bodů v těle psa. Toto protažení je zapotřebí aplikovat na zahřáté svaly, nemělo by se k němu přistupovat déle než 20 minut po výkonu. Součástí tohoto „rituálu“ by mělo být i dostatečné zavodnění psa. Teprve po provedení těchto aktivit je možné psa zavřít do kenelky nebo klece k odpočinku.


                   Pokud se účastníme několikadenního závodu, je zapotřebí provést statické protažení až poslední den (ty ostatní dny aplikuji zbylé body docvičky). Pasivní strečink totiž zpomaluje stah svalu a snižuje jeho sílu, účinky tohoto typu protahování trvají až 24 hodin a mohlo by tak snadno dojít ke snížení výkonu psa. Součástí docvičky by také měla být společná radost psa a psovoda a to i za předpokladu, že jeho předchozí výkon nebyl dle představ. Každý výkon si zaslouží být oceněn!