I pes, který žije doma a neprovozuje pravidelně žádný sport, je vystavován opakované zátěži, která má vliv na jeho pohybový aparát. Opakované přetěžování těchto částí těla, aniž by docházelo k jejich pravidelné péči o ně, může vést ke vzniku artrózy nebo jiných kloubních problémů. Proto i pes, který je chován jen jako mazlíček, by měl pravidelně docházet na preventivní prohlídky k veterinárnímu fyzioterapeutovi.


                   Náročným pohybem, který vykonává každý pes, je opakované skákání. Právě to má na celý pohybový aparát až neuvěřitelný dopad. Pes během výkonu tohoto pohybu musí nést svoji hmotnosti, jeho hrudní končetiny musí být stabilní, aby byl zajištěn bezproblémový dopad, jeho pánevní končetiny se zase zapojují do odrazu. Důležitá je také flexibilita v oblasti beder a pánve. Značným problémem jsou v tomto případě tryskové skoky z kufru auta ve chvíli, kdy jedeme se psem na výlet.


                   Velký problém mohou ale psovi působit také procházky a to hlavně proto, že valná většina majitelů přistupuje k systému krátkých procházek během pracovního týdne a dlouhých během volného víkendu. To má ale na pohybový aparát psa negativní dopad. Omezení, které se v těle psa tímto způsobem tvoří, jsou velmi obtížně objevitelná. Je to hlavně proto, že tělo psa je schopné během týdne zregenerovat a tak dlouhou dobu není viditelné, že je v těle nějaký problém.


                   Dalším problémem je hra s míčem. Mnoho majitelů přistupuje k tomu, že kvůli pořádnému vyběhání psa, mu opakovaně hází míček nebo jinou hračku. Tento styl aktivity má ale na jeho tělo také negativní dopad. Opakované rychlé běhání a lovení předmětu způsobuje v těle psa nadměrné napětí. Otočky a pohyby, které pes vykonává při zachycení házeného předmětu, mají velký negativní dopad nejen na jeho krční páteř, ale i na celý její zbytek. Pes také velmi často při lovení hračky preferuje točení se je jednu stranu, ta je při opakování tohoto pohybu přetěžována. Naprosto nevhodným předmětem pro tuto aktivitu je klacek.


                   Problémem psů domácích je také častý pohyb na nevhodném povrchu. Tím jsou kluzké podlahy, které mohou z dlouhodobého hlediska ovlivňovat celý stabilizační systém těla psa. Pes může na nevhodném povrchu nepozorovaně uklouznout a na jeho tělo je tak opakovaně vyvíjen nevhodný nátlak, který povede k různým kompenzacím. Velmi častou a velmi nevhodnou kombinací jsou kluzké podlahy spolu se seskoky z gauče. Při provedení tohoto pohybu velmi často dojde ke zranění psa, které nemusí být hned zpozorováno. Problémovou oblastí v domech jsou také schody.


Majitel každého psa by měl vyhledat odbornou pomoc v případě, že u svého psa pozoruje:

  • problémy se vstáváním
  • neochotu jít do schodů, skákat na gauč
  • problémy se skoky do auta, z auta
  • opakované vyhledávání teplých míst v domě
  • bolestivou reakci při dotyku
  • změnu chování