Obedience je jinak řečeno poslušnost nebo ovladatelnost. V tomto sportovním odvětví je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi psem a psvodem, ale také na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od člověka. Do České republiky se toto odvětví dostalo poměrně nedávno, obedience klub byl založen v roce 2007. Během výkonu je pes navolno, celkem musí splnit 10 odlišných cviků, které se mezi sebou liší dle toho, v jaké kategorii se nachází. Jedná se například o odložení psa v sedě nebo leže, odložení za pochodu, chůzi u nohy nebo přivolání. Najdeme zde ale také cviky jako je aport, vysílání nebo identifikace předmětu. Jak již bylo zmíněno, důraz je zde kladen hlavně na spolupráci se psovodem a na radostnou a dobrovolnou práci psa.


                I přesto, že se obedience jeví jako bezproblémový sport, i zde existují rizika zranění. Během chůze u nohy, ale i vykonávání některých povelů, pes drží hlavu vzhůru a díky tomu je kladen zvýšený nápor na jeho krk a dolní část zad. Oproti aktivním sportům, jakými je agility nebo flyball, obedience klade velký důraz na statické kontrakce svalů v těle, což můžebýt pro psa stejně namáhavé. Pes, který se aktivně obedience věnuje, může mít problémy se zakřivením páteře, které mohou vést až k výrazným problémům v oblasti pánve psa. Díky neustálému napětí ve svalech psa může dojít k jejich zkrácení. Velmi často je u těchto psů pozorován nerovnoměrný pohyb a přetížení jedné (převážně levé) strany těla psa.


              Majitel psa, který se aktivně věnuje obedience, by měl zpozornět v případě, že u svého psa pozoruje:

  • neschopnost psa držet s ním krok
  • nerovnoměrná chůze
  • mírné zakřivení během chůze
  • neochota vykonávat některý ze cviků
  • suchý nos

                Kromě změny držení těla psa se u těchto jedinců setkáváme také se suchým nosem. Právě ten je jednm z ukazatelů, že u psa dochází k přetěžování krční páteře. Častou diagnózou jsou také svalové problémy v oblasti pánevních končetin, protože právě ty jsou během výkonu psa přetěžovány.