Možnosti vzdělání v České republice

Odborný kurz – profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat

 • Kód: 43 – 001 – R
 • Délka a forma studia: 12 – 14 měsíců, formou výukových víkendů (pátek – neděle)
 • Místo studia: Hotel Dukla, Vyškov
 • Vstupní předpoklady: veterinární lékař, veterinární technik/sestřička, ostatní zájemci o fyzioterapii (maturitní zkouška, středoškolské vzdělání)
 • Získaný titul: CertCAAPR
 • Lektoři kurzu:
  • MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN
  • MVDr. Helena Potfajová, Cert. fyzioterapeut Belgie
  • MVDr. Dorota Lippert, Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat
  • Eva Hrníčková, Dis., Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat
  • MVDr. Vojtěch Novák, CertVA
  • MVDr. Roman Kvapil 
  • MVDr. Jan Beránek, DipECVS, MRCVS 
  • Dr. MAS, Msc. Sabine Mai, CCRP

Kurz je přípravou na zkoušku pro kvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK): Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (43-001-R). Všem kurzistům nabízíme od počátku studia členství v Asociaci: Po úspěšném absolvování kurzu a složením zkoušky se tato osoba stává Certifikovaným členem AFRZ ČR. Certifikovaný člen je zapsán na stránkách asociace jako doporučovaný fyzioterapeut malých zvířat pro českou i slovenskou republiku a plynou mu i další výhody. Veterinární lékař po splnění určitých podmínek navíc získává dle Vzdělávacího řádu Komory veterinárních lékařů ČR specializační hodnost: Autorizovaný veterinární lékař pro Fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat.

Více informací o kurzu: http://asofyrez.cz/vzdelani/kurz/

Odborný kurz – profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat

 • Kód: 43 – 001 – R
 • Délka a forma studia: 1 rok, formou výukových víkendů (pátek – neděle)
 • Místo studia: Centrum fyzioterapie zvířat PhysioDOG, Praha
 • Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání, zkušenosti s manipulací zvířat, anglický jazyk (odborná literatura ke studiu bude i v AJ). Výhodou je znalost anatomie (alespoň orientační).
 • Získaný titul: CSART
 • Lektoři kurzu:
  • Bc. Kateřina Plačková, CCRP
  • MVDr. Veronika Čadílková
  • MVDr. Sabina Blahutová
  • MVDr. Radek Musil
  • MVDr. Roman Bartoň

V čele s Bc. Kateřinou Plačkovou, zakladatelkou a průkopnicí veterinární fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat v ČR s mnohaletými zkušenostmi s rehabilitační prací se zvířaty, jsme se rozhodli vyhovět opakovaným žádostem o kvalitní a profesionální vzdělávání v oblasti rehabilitace zvířat, se zaměřením převážně na malá zvířata.

Více informací o kurzu: https://www.physiodogacademy.cz/skola-fyzioterapie-zvirat/

Diplomovaný specialista – VOŠ A SŠ Boskovice

 • Kód: 43-31-N/01
 • Délka a forma studia: 3 roky, denní
 • Místo studia: VOŠ A SŠ Boskovice
 • Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
 • Získaný titul: DiS. (“diplomovaný specialista”)

Vzdělávací program poskytuje odbornou způsobilost pro výkon povolání veterinární asistent – fyzioterapeut v oblasti veterinární fyzioterapie. Příprava studentů je orientována tak, aby mohli vykonávat rehabilitaci zvířat na základě provedeného vyšetření a doporučení veterinárního lékaře, zvládat následnou péči o zvířecího pacienta, spolupracovat s veterinárním lékařem, provádět aplikaci metod manuální terapie, fyzikální terapie, včetně aplikace elektroterapie, laserové terapie, hydroterapie a dalších rozšířených metod ve spolupráci s veterinárním lékařem. Také zvládnou sestavit individuální plán pro využití pohybové terapie, příp. s využitím kompenzačních pomůcek.

Více informací: https://www.vosassboskovice.cz/fyzioterapie-zvirat