Novela veterinárního zákona

                   Dne 17. 8. 2022 vešla v platnost novela veterinárního zákona, která upravuje činnost veterinárních fyzioterapeutů. Člověk, který chce tuto profesi vykonávat, musí splňovat následující:

§ 64d

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat

(1) Fyzioterapii a rehabilitaci zvířat je oprávněn provádět soukromý veterinární lékař, soukromý veterinární technik nebo osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. a) až f).

(2) Osoba se středním vzděláním s maturitní zkouškou podle § 59a odst. 1 písm. f) je oprávněna provádět fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat pouze v případě, že získá profesní kvalifikaci „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“.