Organizace sdružující odborníky na fyzioterapii

Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.

Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. byla zapsána do Spolkového rejstříku 10.12.2016. Vznikla jako organizace sdružující veterinární lékaře, odborníky v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat.

Prezidium Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
  • Prezident: MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN
  • Víceprezident: Eva Hrníčková, CertCAAPR
  • Člen prezidia: MVDr. Lenka Penčáková, CertCAAPR

Více informací o Asociaci: www.asofyrez.cz

Unie fyzioterapeutů zvířat České republiky

Unie fyzioterapeutů zvířat České republiky vznikla v roce 2022 s cílem podpory a soudržnosti odborníků a kvalitního vzdělávání v oboru fyzioterapie zvířat.

Prezidium unie fyzioterapeutů zvířat české republiky
  • Prezident: MVDr. Sabina Blahutová
  • Víceprezident: Bc. Kateřina Plačková, CCRP, CCFT
  • Člen prezidia: MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR
  • Člen prezidia: MVDr. Hana Kuběnová
  • Člen prezidia: MVDr. Radek Musil

Více informací o Asociaci: www.unifyz.cz