Možnosti vzdělání v zahraničí

Certified canine rehabilitation practitioner – Certifikovaný psí rehabilitační praktik

Titul za jménem: CCRP

Tento program pořádá University of Tennessee a je k dispozici veterinářům, registrovaným veterinárním technikům a fyzioterapeutům. Certifikační program nabízí řadu postgraduálních kurzů pro veterináře, fyzikální terapeuty a veterinární techniky. Účastníci jsou povinni zúčastnit se klinické praxe pod odborným dohledem. Kurzy jsou navrženy tak, aby provázely praktika od teoretických základů až po klinické aplikace rehabilitace psů. Po úspěšném absolvování všech online, e-learningových a praktických kurzů a po úspěšném složení zkoušky získají účastníci titul.

https://www.u-tenn.org/

  • lze absolvovat se zaměřením na koně: CERP (Certified EQUINE Rehabilitation Practitioner)

Certified canine rehabilitation therapist – Certifikovaný psí rehabilitační terapeut

Titul za jménem: CCRT

Tento program sídlí ve Wellingtonu na Floridě a zahrnuje praktické moduly, zkoušku pro každý modul a 40 hodin stáže. Tento program je určen pro fyzioterapeuty nebo veterináře. Jedná se o intenzivní program, který zahrnuje specializované školení v oblasti hodnocení fyzikální terapie, manuální terapie, fyzikálních modalit, terapeutického cvičení a neurologické rehabilitace.

https://www.caninerehabinstitute.com/CCRT.html


Certified canine fitness trainer – Certifikovaný trenér fitness psů

Titul za jménem: CCFT

Kurz Certified Canine Fitness Trainer byl vyvinut společností FitPAWS® a University of Tennessee. Tento program zahrnuje 23 hodin výuky, dva dny v laboratoři na UT, 3 případové studie a zkoušku. Zabývá se hlavně hodnocením kondice psů, prevencí vzniku zranění a korekcí pohybu. Studenti musí absolvovat online i praktické laboratorní kurzy, aby získali pověření UT-CCFT. Mezi požadavky na úspěšné dokončení patří úspěšné složení online zkoušky, případových studií a laboratorní zkoušky. Účastníci, kteří splní všechny požadavky, obdrží certifikát od University of Tennessee. 

https://www.utvetce.com/canine-fitness-ccft/

Certified professional canine fitness trainers – Certifikovaný profesionální trenér fitness psů

Titul za jménem: CPCFT

Program CPCFT probíhá prostřednictvím Akademie psích sportů Fenzi , kterou vyučuje Dr. Debbie Torraca, a je certifikován prostřednictvím Wizard of Paws. Tento program zahrnuje 24 týdnů intenzivní online práce, studenti musí být aktivní na 75 % nebo více z každé třídy, aby se kvalifikovali pro čtyři 6týdenní recenzované případové studie. Po úspěšném absolvování požadavků na výuku a případových studií mohou studenti složit zkoušku. Kurz se zaměřuje na anatomii a fyziologii psů, tělesnou strukturu, analýzu chůze, vypracování fitness plánů a správnou výživu.

https://www.fenzidogsportsacademy.com/people/786-people/faculty/1994-debbie-gross


Caninology Canine Body Worker – Pracovník s psím tělem (masér psů)

Titul za jménem: CCBW

Jedná se o kurz pořádaný společností Equienergy ve Velké Británii a jeho zaměření je na masáž zvířat. Tento kurz obsahuje 9 denní program (celkem 300+ hodin, s povinným předkursovým studiem anatomie a chování a externím kurzem se závěrečnou zkouškou) a je cílený a formátovaný pro veterináře, fyzioterapeuty, lidské masážní terapeuty, koňské masážní terapeuty, chiropraktiky, osteopaty a canisterapeuty, kteří by chtěli zlepšit své dovednosti. Po absolvování zkoušky pro online studium, kurz CCBW a povinné stáže kurzu bude student schopen zhodnotit držení těla a pohyb psa a aplikovat kompletní sportovní masáž s rozsahem pohybových cvičení. Certifikát Caninology Canine Body Worker® (CCBW) se vydává po úspěšném absolvování požadované externí stáže.

https://equinenergy.com/product/cn3000-caninology-canine-body-worker-ccbw-certification-course/